Извлечени полиестерски шиени нијанси

100% отпорна полиестерска нишка

Рајонски везови за шиење на навои

100% Разводни нишки за везови

Метални предива Боја картички

Метални предива

Плетени предива Боја картички

Плетени предива Боја картички

Памучни нишки

Памучни нишки

100% Исечена полиестерска шивачка боја

Исклучи полиестерска шиела боја

100% Боја на картички за везови на везови на везови

Боја картичка на везови на везови за везови