MH Фабрики турнеја

Фабрика за шиење на нишки

бобина Winder

бобина Winder

Машинска машина со голема брзина

Машинска машина со голема брзина

Висока температура и машина за боење со висок притисок

Висока температура и машина за боење со висок притисок

Обични машини за намотување на пагода

Обични машини за намотување на пагода

Фабрика за вези за ниши

Slack Winding

Slack Winding

Обични жица машина за ликвидација

Обични жица машина за ликвидација

Преклопување

Преклопување

Хенк

Хенк

Двоен тип Twister

Двоен тип Twister

Превртено предиво

Превртено предиво

Боење машини и апарати

Боење машини и апарати